Norrköping Dolphins

Instagram hashtag:

#rättstart2015 #norrköpingdolphins

Verksamheten:

Föreningens verksamhetsidé är att på alla nivåer bedriva basket så att den utvecklar människor positivt såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt. Därför vill vi utforma vår idrott så att den i alla led ständigt utvecklas och förbättras till form och innehåll och att alla som vill, oavsett ras, religion, ålder, kön, nationalitet, fysiska och psykiska förutsättningar, får vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet som ger upplevelser och skapar kontakt mellan människor ur olika samhällsgrupperingar. De som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin verksamhet. Den ger alla som deltar en kamratlig och trygg social gemenskap. Föreningen har som ändamål att bedriva sin idrottsliga verksamhet i enlighet med "Idrottsrörelsens verksamhetsidé"

Motivering:

Föreningens verksamhet är ett bra exempel på en idrott för alla. Exempel på detta är att lika många flickor som pojkar finns i verksamheten, med olika bakgrunder och från olika kulturer. Ett annat exempel på föreningens breda engagemang är att man även driver en rullstolsbasketsektion.

Vad kommer pengarna att användas till?

Om föreningen vinner kommer pengarna att användas till att möjliggöra att ännu fler barn och ungdomar ska kunna få en meningsfull fritid genom att spela basket.