Åhus Karateklubb

Instagram hashtag:

#rättstart2015 #åhuskarateklubb

Verksamheten:

Åhus Karateklubb är en relativt ung förening som har medlemmar i åldrar 6-65 år och som i år firar 10-års jubileum. Det som lockar till vår förening är den öppenhet och jämställdhet som upplevs vid allra första gången en person kommer till oss. Föreningens främsta syfte är att oavsett bakgrund, ålder, kön eller förutsättningar känna en stark gemenskap och tillit i föreningen. Att följa karatens sunda värderingar så som att värna om varandras trygghet och kamratskap under träningen samt att dessa värderingar även praktiseras i det vardagliga livet i hemmet, skolan eller på jobbet. Föreningen och ledarna är noga med att uppmuntra våra unga medlemmar till ödmjukhet, kamratskap och respekt är karatens och föreningens viktigaste punkt.

Motivering:

Även om karate anses vara en individuell sport så tror vi och jobbar på en laganda i gruppen, att oavsett utveckling så sker den alltid bäst med hjälp och samarbete med varandra. Trots att Åhus Karateklubb är en lite förening så vill vi göra en stor insats och skillnad för alla inblandade redan från allra första början. Genom åren så har vi tydligt kunna se och fått det bekräftat från bl.a. föräldrar om hur barn och ungdomar utvecklas och får det lättare att möta svårigheter i vardagen. Hur ungdomarna får lättare med koncentration som förbättrar deras resultat i skolan och har lättare att nå sina mål och t.o.m. kunnat hjälpa andra kompisar som inte är aktiva inom karate.

Vad kommer pengarna att användas till?

OM vi vinner kommer vi att satsa pengarna på att ordna ett omklädningsrum till tjejerna med duschmöjlighet då de i dagsläget måste dela detta i omgångar med killarna. Det känns viktigt att våra medlemmar kan känna trygghet att de kan stanna kvar en stund och inte känna någon stress innan eller efter träning vilket bidrar till en bättre sammanhållning och klubbkänsla.