Friluftsfrämjandet SJÖBO LA

Instagram hashtag:

#rättstart2015 #friluftsfrämjandetsjöbo

Verksamheten:

Friluftsliv åt alla – på lika villkor. Vi aktiverar barn & ungdomar, 3-25år, i vår ideella verksamhet som innefattar skog, vatten och fjäll både sommar och vinter. Vi är ca 270 medlemmar, varav 190 är barn och 31 aktiva ledare. Tillsammans är vi ute under årets alla månader. Vi utforskar, skrattar, har läger och prövar olika aktiviteter i naturen - skidor, vandring, skridsko, mountainboard, paddling, allemansrätten, matlagning och friluftsteknik. All kunskap skapar trygghet att njuta i naturen. Vi arrangerar event under året för att få ut alla i naturen. Vi vet att ett aktivt friluftsliv som barn ger glada, trygga och aktiva unga vuxna!

Motivering:

Vi möjliggör och främjar för barn och ungdomars lust och glädje att röra på sig naturligt ute, lära dem att värna om djuren och varandra. Hos oss kan alla delta, oavsett egna förutsättningar.

Vad kommer pengarna att användas till?

Det krävs utbildning, utrustning och roliga utmaningar för fjäll, vatten och skog för att kunna utveckla och fortsätta stimulera de ungas glädje att delta i våra framtida friluftsaktiviteter. Vinsten kan hjälpa till att ge barn och ungdomar möjlighet att uppleva det härliga med att vara ett med naturen, en i gruppen och en del av ett stort äventyr!