Christianstads Skyttesällskap

Instagram hashtag:

#rättstart2015 #christianstadsskyttesällskap

Verksamheten:

Christianstads Skyttesällskap är en förening med verksamhet för gamla och unga gevärsskyttar i Kristianstad. Vi skjuter både luftgevär (10m), korthåll (50m) och 6.5 mm (300m) på vår fina skytteanläggning Wendesbanan. Verksamheten bedrivs genom träning på tisdagar och torsdagar samt en hel del tävlingar på helgerna med fokus på ungdomsverksamheten (mellan 7-20 år). Föreningar har både breddskyttar/motionsskyttar samt elitsatsande skyttar med landslagsmeriter. Under året arrangerar föreningen flera tävlingar med stort ungdomsfokus och har även arrangerat större ungdomstävlingar som Skol-Sm och JSM de senaste åren. Skyttesällskapet är landets äldsta skytteförening med stort fokus på nytänkande inom skyttesporten.

Motivering:

Ungdomsverksamheten är central i föreningen. Målsättningen är att utveckla såväl duktiga skyttar som goda ledare och förebilder. Ledarförmåga och ansvar tränas t.ex. genom att vara ledare på våra stora rekryteringsinsatser C4-lägret och sportlovsskyttet, en erfarenhet som ungdomarna har stor nytta av i livet. Skytte som sport erbjuder också en möjlighet att träna sin förmåga att fokusera och koncentrera sig, vilket många har nytta av i t.ex. skolan. Vår breda ungdomsverksamhet är ett resultat av att ungdomarna, tjejer och killar tillsammans, har roligt både på och utanför skjutbanan. Många av våra gemensamhetsaktiviteter initieras av ungdomsrådet som för våra unga medlemmars talan.

Vad kommer pengarna att användas till?

Stödja – skytte är relativt dyrt och för att ge ungdomarna fler möjligheter att tävla skall vi göra ”tävlingsresor” i grupp då våra unga skyttar får resa och tävla gratis. Detta skapar en viktig gemenskap bland våra medlemmar. Utveckla – ge våra ledare och skyttar möjlighet att utvecklas vidare genom fler kurser och läger. Rekrytera – vi har väldigt roligt i de grupper vi har i skyttet men vi har en snedfördelning med fler killar i en sport där tjejer oftast är bättre. Vi skall rekrytera fler flickor/tjejer att börja skjuta med ett speciellt projekt där tjejer erbjuds att prova på skytte.